O Nama

Zaposleni su osnova uspeha kompanije, njihova stručnost, fleksibilnost i timski rad su podloga za dugoročni rast i razvoj PAUNOVOG DOMA u celini. Stoga je usluga koju PAUNOV DOM nudi uvek profesionalna, ali i brza i promišljena u isto vreme.

Kontaktirajte nas

Ko smo mi

Transakcije i aktivnosti u vezi sa realizacijom projekata iz oblasti nekretnina dešavaju se u raznovrsnim kontekstima – investicionim, razvojnim, strukturiranim, finansijskim, zasnovanim na porezu i prekograničnim. Bez obzira na strukturu vašeg posla, PAUNOV DOM ima veliko iskustvo u ostvarivanju ovih ciljeva. Kroz blisku saradnju, nastojimo da uskladimo inovativna rešenja sa vašim zahtevima za izbor, akviziciju, razvoj i finansiranje izgradnje.

PAUNOV DOM pruža integrisani pristup pronalaženju rešenja za probleme koji mogu da se pojave u transakcijama vezanim za realizaciju vašeg projekta. Naš iskusni tim veoma sistematično pristupa rešavanju pitanja u vezi sa složenim transakcijama koje se javljaju prilikom realizacije projekta i pre nego što se pojave, uključujući pitanja iz oblasti izgradnje, korišćenja zemljišta, korporativnog upravljanja i poreskih aspekata.

Znamo da želite jednostavnost i sigurnost izvršenja. Imamo resurse da vaše poslove završimo efikasno, pre svega fokusiranjem pregovora i aktivnosti na – za vas – ključna pitanja. Naše poznavanje lokalnih i regionalnih tržišta u kombinaciji sa velikim iskustvom u radu sa vodećim učesnicima na tržištu, omogućava nam da vam pružimo širok spektar usluga.

Misija

Pružanjem sveobuhvatnih usluga u procesu realizacije stambenih, poslovnih i industrijskih projekata, kreiramo i uvećavamo vrednost kako za klijenta, tako i za korisnike nepokretnosti.

Vizija

Poverenje, integritet i kreativnost su sastavni deo svakog projekta PAUNOVOG DOMA, i predstavljaju ključne vrednosti po kojima se PAUNOV DOM prepoznaje na tržištu.

Naš tim

Naši ljudi su naša najvrednija imovina.

Zaposleni u našem timu su stručnjaci i eksperti iz različitih oblasti, kako bi se projekat realizovao u skladu sa modernim standardima projektovanja, izgradnje, finansiranja i prodaje prostora, u skladu sa zahtevima krajnjih korisnika.

Aktivno brinemo o našim zaposlenima, svesni važnosti i uloge ljudskih resursa, trudimo se da kroz kolektivan rad, pritom poštujući i regulišući individualna prava i obaveze svakog zaposlenog, kontinuirano održimo efektivan, efikasan i profitabilan organizacioni dizajn.

Vladimir Savić,
mba, partner

Ljubomir Kujović,
dig, tehnički direktor

Jelena Kasavica,
dia, projekt menadžer

Maja Tasić,
konsultant u prodaji

Aleksandar Popivoda,
konsultant u prodaji

Predrag Milisavljević,
dipl. oec, finansijski analitičar

Jelena Damnjanović,
poslovni asistent

Naši partneri

Stabilno poslovanje i postignuti zavidni rezultati na tržištu nekretnina, etablirani su u dugoročnim partnerstvima sa renomiranim domaćim i internacionalnim kompanijama, liderima iz svojih delatnosti. Na taj način, izabrali smo efikasniji i sigurniji put za realizaciju projekata. Kao naše najprestižnije partnere, izdvajamo: